De Clinghe

Het oudste gedeelte van dit sociaal cultureel ontmoetingscentrum op Duin en Bosch, was vroeger in gebruik als ziekenhuis. Patiënten werden op eigen terrein verpleegd en behandeld. Er werden ook kleine operaties uitgevoerd, voor het zwaardere werk werd men overgebracht naar het ziekenhuis in Alkmaar. In 1967 is de Clinghe verbouwd tot ontmoetingscentrum. Er werd een toneelzaal bij gebouwd.(de dansende duinen) Deze deed dienst als toneel, congres en als filmzaal. Tot 29 november 2013 was het gebouw in gebruik als patiëntenrestaurant. In de Clinghe was ook de geestelijke verzorging gehuisvest, en de patentenbibliotheek. Het gebouw moet plaatsmaken voor nieuwbouw, en zal worden gesloopt.