Weeshuis

Het weeshuis is gebouwd als een militair tehuis voor kinderen van Duitse officieren van de luchtmacht tijdens WO I.
Later kregen moeilijk opvoedbare kinderen en weeskinderen hier een plek en onderwijs. Voor het onderwijs zijn later nog extra gebouwtjes bij gebouwd zodat er in het hoofdgebouw weer meer ruimte vrij kwam. In 2005 is dit weeshuis verlaten vanwege financiële problemen. De kinderen die er toen nog zaten hebben elders een plek gekregen.